Bloggen op LinkedIn? Zo vertel je S.U.C.C.E.S.-vol verhalen

Bloggen op LinkedIn met stappenplan uit De PlakfactorElk medium kent hemelbestormers. Dat geldt ook voor bloggen op LinkedIn. Wat me bij veel blogs – ook op LinkedIn opvalt – is dat veel bloggers op de hemelpoort kloppen. Een enkele keer hard. Meestal zachtjes en vrijwel altijd onhoorbaar. Wie aanklopt, wil binnenkomen. Bij voorkeur in het paradijs van contacten die iets opleveren: inspiratie of werk. Binnenkomen in het blikveld van volgers op Twitter of contacten op LinkedIn is ook goed. Helaas behoren knippen en plakken van informatie tot de orde van de dag. Deze informatie plakt wel, maar beklijft niet. Wees origineel en durf creatief te zijn. De S.U.C.C.E.S.-strategie uit ‘De Plakfactor’ helpt je om structuur te geven als je gaat bloggen op LinkedIn.  

Inspiratie voor ‘Schrijven om te beklijven’

Het boek ‘De Plakfactor’ van Dan en Chip Heath staat op een prominente plaats in mijn boekenkast. 8 jaar geleden las ik een recensie van Aartjan van Erkel over dit veel geprezen managementboek. Ik bestelde het boek bij Bol.com en een dag later lag het al op mijn bureau. Het omslag met de beroemde Prittstift werkte als een katalysator op mijn creativiteit. Nadenken over mijn personal branding raakte in een stroomversnelling. Enkele brainstormsessies later viel het spreekwoordelijke kwartje. Ik ruilde de merkbelofte ‘Verwoorden wat jij wilt zeggen’ in voor ‘Schrijven om te beklijven’. Op basis van deze tagline ontwierp AppeltjeZ mijn huidige huisstijl. En lest best: de Prittstift ging een rol spelen in mijn offline en online communicatie. In mijn allereerste Elevator Pitch vertolkt de Prittstift een hoofdrol. Nog steeds is alles wat ik doe terug te herleiden tot: ‘Schrijven om te beklijven’.

Waarom sommige ideeën aanslaan en andere niet?

De ‘Plakfactor’ heeft mijn zakelijke leven veranderd. Deze Nederlandse vertaling van ‘Made to Stick’ was voor mij als tekstschrijver een feest van herkenning. Stapsgewijs geeft het boek antwoord op de vraag ‘waarom sommige ideeën aanslaan en andere niet’. Het S.U.C.C.E.S van ideeën staat of valt met een gestructureerde aanpak. Deze aanpak zit verscholen in het begrip S.U.C.C.E.S. Niet voor niets schrijf ik dit begrip nu voor de derde keer in kapitalen. Met puntjes ertussen. De zes kapitalen vormen de beginletters van het beproefde stappenplan dat Dan en Chip in het boek introduceren en uitgebreid toelichten: Simple, Unexpected, Concrete, Credibel, Emotion en Storytelling. Als je opvallend en beklijvend wilt bloggen, dan is dit stappenplan een aanrader. Graag geef ik van alle zes de stappen een korte beschrijving met een voorbeeld.

Stap 1: Gebruik de kracht van eenvoud (Simple)

De ‘S’ van Simple staat voor de kracht van eenvoud. Deze insteek zie je bijvoorbeeld terug in de tegenstelling tussen goed en kwaad in sprookjes. Albert Einstein zei ooit: ‘Everything should be made as simple as possible but not simpler.’ Neem deze tip ter harte als je gaat bloggen op LinkedIn. Behandel één onderwerp, oplossing of thema per blog. En beschrijf dat aan de hand van 3 voorbeelden, argumenten of ervaringen. Zo voorkom je dat je op papier of het beeldscherm veel praat, maar weinig zegt.

Stap 2: Val op met onverwachte als blikvanger (Unexpected)

De ‘U’ van Unexpected belichaamt het onverwachte als blikvanger. Stel jezelf eens de volgende vraag: val je voldoende op met een dertien-in-een-dozijn-aanpak? Te midden van duizenden prikkels per dag is nieuwsgierigheid prikkelen een voorwaarde om gescand (op beeldscherm) of gelezen (op papier) te worden. Een onverwachte invalshoek is de start van elk communicatieproces. Zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Durf jezelf dus te onderscheiden. Ook als je gaat bloggen op LinkedIn is een onverwachte blikvanger een beproefde insteek. De ‘B’ van Boeien in de hink-stap-sprong Bloggen = Boeien, Begrijpen & Beklijven is hierop gebaseerd.

Stap 3: Hanteer de overtuigingskracht van het tastbare (Concrete)  

De eerste ‘C’ van Concrete vertegenwoordigt de overtuigingskracht van het tastbare. Schrijven in algemeenheden of opsommingen brengt jouw product of dienst niet tot leven. Containerbegrippen als maatwerk, kwaliteit of meerwaarde zijn nietszeggend. Denk dus altijd in antwoorden, oplossingen en voordelen van je potentiële klant. En gebruik beelden (metaforen) en voorbeelden om te illustreren of te overtuigen. Je kunt een afbeelding van het kleinste mobieltje ter wereld laten zien. Dat zegt weinig. Beeld hem af met een lucifer en je prikkelt direct het voorstellingsvermogen.

Stap 4: Neem geloofwaardigheid als ijkpunt (Credibel)  

De tweede ‘C’ van Credibel staat voor geloofwaardigheid. Zet altijd een eerlijk en geloofwaardig verhaal op papier of het beeldscherm. Start je met bloggen op LinkedIn? Laat je eigen stem of ervaring in je verhaal doorklinken. Dat schept niet alleen een band. Luisteraars en lezers kunnen zich veel beter in je boodschap verplaatsen. Als persoon van vlees en bloed kom je bovendien veel geloofwaardiger over. Wees ook voorzichtig met een leugentje om bestwil.  Lezers prikken er heel snel doorheen als je hen iets op de mouw probeert te spelden. Zo verlies je je geloofwaardigheid.

Stap 5: Kies emotie als motor voor interactie (Emotion)  

De ‘E’ van Emotion haakt in op het belang van emotie voor interactie. Communiceren op dezelfde golflengte zorgt voor herkenning. Gebruik hiervoor herkenbare voorbeelden, anekdotes of situatieschetsen. Actie en reactie leiden alleen tot interactie als je een gevoelige snaar bij je lezer kunt raken. Lezers worden vooral geraakt als je een pijnpunt blootlegt. Het is de kunst om hierop vervolgens in te spelen met antwoorden, oplossingen en voordelen hierop. Zo zorgt een negatieve invalshoek uiteindelijk voor positieve gevoelens bij (potentiële) klanten en relaties.

Stap 6: Vertel een verhaal met kleefkracht (Storytelling)

De ‘S’ van Storytelling benadrukt de kleefkracht van een goed verhaal. Een goed verhaal heeft zeggingskracht, verbeeldingskracht en kleefkracht. Herkenbare verhalen kun je eenvoudig onthouden en doorvertellen. Denk maar eens aan kampvuurverhalen of de sprookjes van de gebroeders Grimm of Hans Christian Andersen. Zij verstonden de kunst om fabels te vertellen die aan alle bovenstaande criteria voldeden. Je zou wel gek zijn als je die eeuwenoude, beproefde strategie links laat liggen als je gaat bloggen op LinkedIn. Vertel hoe je met vallen en opstaan je doel bereikt. Zo zorg je voor inzicht, verbinding en draagvlak.

Zelf bloggen op LinkedIn?

Als kleine jongen was ik dol op de sprookjes van de gebroeders Grimm. Vooral als de wolf acte de présence gaf. Met open mond en grote ogen luisterde ik naar Roodkapje en de boze wolf, De 3 kleine biggetjes en mijn favoriet: De wolf en de zeven geitjes. 40 jaar na dato kan ik ze nog steeds navertellen. Wat kleefkracht betreft, zijn sprookjes dus echte successtory’s. De echte kracht – en dus de kleefkracht – schuilt in een goed verhaal en een helder stappenplan. Wil je echt S.U.C.C.E.S.-vol bloggen? Gebruik dan bovenstaande 6 stappen uit ‘De Plakfactor’. Of neem een ghostblogger in de arm die deze beproefde strategie gebruikt.

Bovenstaand blog is eerder verschenen op de LinkedIn-pagina van André Driessen

Als tekstschrijvercopywriter, contentcreator, storyteller, bloggerpresentatiecoach en SEO tekstschrijver helpt André Driessen ondernemers in de regio Eindhoven – TilburgHelmondDen Bosch om hun ideeën te verwoorden. Op papier, op het beeldscherm of bij presentaties, zoals de Elevator Pitch of een Pecha Kucha.

Speciaal voor ondernemers heeft hij enkele beproefde workshops ontwikkeld: Bloggen, Storytelling, Webschrijven, Verkoopbrieven schrijven en Elevator Pitch. Ook geeft hij graag gastpresentaties over de disciplines die hij beoefent. 

Samen met de experts van Kwaaijongens laat André ondernemers scoren met WordPress-websites.